1. Home
 2. Docs
 3. Javascript
 4. Bài 9: Inspect Element để check lỗi Javascript

Bài 9: Inspect Element để check lỗi Javascript

Mặc định các trình duyệt hiện nay đều đã có tính năng này nên không cần phải cài đặt. Muốn bật firebug thì bạn chỉ cần click chuột phải, sau đó chọn Inspect Element. Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phú Ctrl + Shift + I. Và trước khi bắt đầu thì hãy tìm hiểu một chút về khung Inspect Element này đã nhé.

1. Firebug là gì?

Firebug là một addon dành cho các trình duyệt web Firefox và Chrome, giúp lập trình viên có thể xem tất cả các thông tin về website như:

 • Xem được cấu trúc HTML và CSS.
 • Xem được lỗi Javascript nếu có.
 • Sửa các phần tử HTML và CSS.
 • Xem các request URL gửi lên server.
 • Xem các tham số và header của các request.

Nói chung công cụ này là rất cần thiết đối với những bạn lập trình web.

Công cụ Firebug trên Chrome sẽ có tên gọi khác là Firebug lite.

2. Inspect Element là gì?

Inspect Element là một tính năng có công dụng giống như Firebug, chỉ có điều nó được tích hợp sẵn vào các trình duyệt chứ không cần phải cài đặt trên internet.

Để mở cửa sổ Inspect Element thì bạn có thể nhấn F12, hoặc tổ hợp phím Ctrl + Shift + I, hoặc click chuột phải vào một vị trí trên trang web và chọn Inspect Element.

Trong đó các tab:

 • Elements Là nơi hiển thị danh sách các thẻ HTML và CSS cho thẻ đó.
 • Console là nơi hiển thị các lỗi javascript, show kết quả khi bạn chạy lệnh console.log.
 • Sources là hiển thị domain các tài nguyên mà trang web hiện tại đang sử dụng.
 • Network là nơi hiển thị danh sách các URL mà trang web đang sử dụng.
 • Các tab còn lại dành cho những bạn có kién thức chuyên sâu hoặc đang viết JS Framework

Làm việc với Javascript mà không sử dụng Firebug / Inspect Element giống như bạn sử dụng cuốc để cày ruộng vậy đó, nên thay vì sử dụng cuốc thì bạn hãy sử dụng công cụ khác như máy cày đất hoặc trâu cày.

Firebug là một công cụ rất hữu ích, nó giúp kiểm soát được các lỗi trong Javascript rất dễ dàng. Bạn có thể xem nó như là một tool debug cho JS, HTML và CSS.