Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

NukeViet

Tìm hiểu về lỗi CSRF và những điều webmaster nên...

Trong bài test thử, hacker tạo một form ẩn, với nội dung và action tới các chức năng trong quản trị trên website của mình. Sau đó lừa quản trị site đang đăng nhập admin tới website của hacker và…

Sửa lỗi session_handler trong website NukeViet

Các bạn đang dùng NukeViet bản 4.0.29 lên bản 4.1 có thể sẽ gặp thông báo lỗi này. Để xử lý được các bạn làm theo như sau: Đầu tiên bạn mở file config.php nằm trong thư mục root. Tiếp…

Thêm icon trước cây chuyên mục ở module news NukeViet

Để thêm, thay đổi icon chuyên mục ở cây chuyên mục cho module news của NukeViet, bạn phải cần thao tác một vài đoạn code cơ bản bên dưới. Thực hiện, bạn làm theo từng bước sau: Đầu tiên đăng…