Danh mục:

NukeViet

NukeViet là một ứng dụng trên nền web có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Phiên bản đang được phát hành theo giấy phép phần mềm tự do nguồn mở có tên gọi đầy đủ là NukeViet CMS gồm 2 phần chính là phần nhân (core) của hệ thống NukeViet và nhóm chức năng quản trị nội dung của CMS thường được sử dụng để xây dựng các website tin tức do đó người dùng thường nghĩ rằng NukeViet mạnh về hệ thống tin tức.

  • Trong bài test thử, hacker tạo một form ẩn, với nội dung và action tới các chức năng trong quản trị trên website của mình. Sau đó lừa quản trị site đang đăng nhập admin tới website của hacker và bằng cách nào đó nhấp nút submit (có thể giả dạng liên kết) để thực hiện việc gửi form đó…

  • Các bạn đang dùng NukeViet bản 4.0.29 lên bản 4.1 có thể sẽ gặp thông báo lỗi này. Để xử lý được các bạn làm theo như sau: Đầu tiên bạn mở file config.php nằm trong thư mục root. Tiếp theo bạn tìm tới dòng: Thêm vào sau nó lệnh sau: Bạn lưu lại và vào “Công cụ web” >…

  • Để thêm, thay đổi icon chuyên mục ở cây chuyên mục cho module news của NukeViet, bạn phải cần thao tác một vài đoạn code cơ bản bên dưới. Thực hiện, bạn làm theo từng bước sau: Đầu tiên đăng nhập admin sau đó tới module news. Tiếp theo vào phần quản lý chuyên mục. Tại đây bạn edit một…