Danh mục:

Joomla

  • Dễ dàng theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web Joomla của bạn, các thông tin phổ biến nhất và một số hoạt động của người dùng sử dụng trang của bạn. Demo Tính năng của LOGman 1. Hoạt động người dùng LOGman hỗ trợ ghi nhật ký các hành động của người dùng như thêm, sửa, xóa,…