Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Liên hệ

Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp trực tiếp, hãy nhập đầy đủ nội dung vào các ô bên dưới.

Lưu ý:

  • Địa chỉ Email phải là Email đang sử dụng, chúng tôi có thể phản hồi nhanh cho bạn qua Email
  • Số điện thoại phải là Số điện thoại bạn đang sử dụng, nếu có Zalo hãy nhập SĐT Zalo vào đấy.

FAQ

1. Các thông tin liên hệ có được công khai
Tất cả các thông tin bao gồm phần Liên hệ, Báo cáo, Phản hồi, chúng tôi đều bảo mật thông tin tuyệt đối, không public lên website.

2. Cách phản hồi bài viết
Dưới cùng mỗi bài viết đều có khung tùy chọn: Phản hồi, các bạn có thể bấm vào và gửi phản hồi như bình thường, phản hồi sẽ không được public lên website.
Mục đích gửi phản hồi là những câu hỏi liên quan đến bài viết mà bạn đang xem, chúng tôi sẽ thu thập và sẽ có một bài viết riêng để giải thích hoặc hướng dẫn cho riêng bạn.

3. Phát hiện bài viết có vấn đề
Các bài viết về mặt nội dung cơ bản đều đã được xem xét trước khi đăng lên website nhưng có thể các URL hình ảnh, URL đích hoặc một số từ ngữ sai chính tả các bạn có thể bấm vào phần Tùy chọn: Báo cáo bài viết (Chọn loại báo cáo phù hợp với mục đích)

Ngoài ra các bạn nếu thấy nội dung (bao gồm text, image, videos) trong bài viết vi phạm quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của một ai đó, hãy chọn loại báo cáo là “Vi phạm bản quyền” và phần “Nội dung báo cáo” hãy giúp chúng tôi gửi các URL đến trang đích.