Liên hệ

bởi Vi Nè

Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp trực tiếp, hãy nhập đầy đủ nội dung vào các ô bên phải.

Lưu ý:

 • Địa chỉ Email phải là Email đang sử dụng, chúng tôi có thể phản hồi nhanh cho bạn qua Email
 • Số điện thoại phải là Số điện thoại bạn đang sử dụng, nếu có Zalo hãy nhập SĐT Zalo vào đấy.
FAQ
Tất cả các thông tin bao gồm phần Liên hệ, Báo cáo, Phản hồi, chúng tôi đều bảo mật thông tin tuyệt đối, không public lên website.
Dưới cùng mỗi bài viết đều có khung tùy chọn: Phản hồi, các bạn có thể bấm vào và gửi phản hồi như bình thường, phản hồi sẽ không được public lên website. Mục đích gửi phản hồi là những câu hỏi liên quan đến bài viết mà bạn đang xem, chúng tôi sẽ thu thập và sẽ có một bài viết riêng để giải thích hoặc hướng dẫn cho riêng bạn.

Các bài viết về mặt nội dung cơ bản đều đã được xem xét trước khi đăng lên website nhưng có thể các URL hình ảnh, URL đích hoặc một số từ ngữ sai chính tả các bạn có thể bấm vào phần Tùy chọn: Báo cáo bài viết (Chọn loại báo cáo phù hợp với mục đích)

Ngoài ra các bạn nếu thấy nội dung (bao gồm text, image, videos) trong bài viết vi phạm quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của một ai đó, hãy chọn loại báo cáo là “Vi phạm bản quyền” và phần “Nội dung báo cáo” hãy giúp chúng tôi gửi các URL đến trang đích.

  Bài 5: Cách tạo comment trong Python

  Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

  Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

  Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

  Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

  Bài 4: Components trong ReactJS

  Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

  Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

  Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

  Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

  Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

  Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

  Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

  Chat Icon Close Icon