Trở về

Chia sẻ LOGman – Extension theo dõi hoạt động Joomla

bởi Vi Nè

Dễ dàng theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web Joomla của bạn, các thông tin phổ biến nhất và một số hoạt động của người dùng sử dụng trang của bạn.

Demo

Tính năng của LOGman

1. Hoạt động người dùng

LOGman hỗ trợ ghi nhật ký các hành động của người dùng như thêm, sửa, xóa, đăng nhập, cài đặt, cập nhật, tải xuống … cho cả phần mở rộng của Joomla và nhiều phần mở rộng của bên thứ ba.

2. Lọc nâng cao

LOGman cho phép bạn lọc nguồn cấp dữ liệu hoạt động của mình để hiển thị các hành động được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể và/hoặc một người dùng cụ thể.

3. Phân tích

LOGman có hỗ trợ hiển thị tích hợp cho các bài viết Joomla của bạn. Nó theo dõi các liên kết và các trang nội dung đã truy cập cho mỗi phiên người dùng.

4. Mô-đun bảng điều khiển

Xem tổng quan nhanh về tất cả hoạt động của người dùng ngay từ Trang tổng quan quản trị viên Joomla của bạn bằng cách sử dụng mô-đun hoạt động LOGman của chúng tôi.

5. Luôn cập nhật giao diện người dùng

Hiển thị các luồng hoạt động trên trang web của bạn bằng cách sử dụng các mô-đun và chế độ xem hoạt động.

6. Trình liên kết

Trình liên kết có thể tìm thấy bất kỳ tài nguyên có thể liên kết nào trong trang web của bạn. Nó sẽ nhắc bạn với danh sách tất cả các tài nguyên có sẵn và cho phép bạn chọn và chèn liên kết đến một tài nguyên cụ thể vào trình chỉnh sửa.

7. Chuyển hướng tự động

Bất cứ khi nào người dùng của bạn cố gắng truy cập tài nguyên bằng URL cũ, LOGman sẽ tự động chuyển hướng họ đến URL mới, dẫn đến ít lỗi 404 hơn.

8. Hỗ trợ cho hơn 110 sự kiện

LOGman có khả năng ghi nhật ký hơn 110 thao tác khác nhau của người dùng.

Phiên bản Tải về Size
3.1.5

4MB
Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!