Trở về

Sửa lỗi session_handler trong website NukeViet

bởi Vi Nè

Các bạn đang dùng NukeViet bản 4.0.29 lên bản 4.1 có thể sẽ gặp thông báo lỗi này.

Để xử lý được các bạn làm theo như sau:

 1. Đầu tiên bạn mở file config.php nằm trong thư mục root.
 2. Tiếp theo bạn tìm tới dòng:
  $global_config[‘cached’] = ‘files’;
  
 3. Thêm vào sau nó lệnh sau:
  $global_config[‘session_handler’] = ‘files’;
  
 4. Bạn lưu lại và vào “Công cụ web” > Dọn dẹp hệ thống và thực hiện dọn dẹp.

Như vậy là xong. Sau khi làm các thao tác trên thì lỗi cảnh báo session_handler sẽ không còn hiện diện khi bạn đăng nhập trang quản trị NukeViet. Chúc các bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon