Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "session_handler"
Từ khóa:

session_handler

  • Các bạn đang dùng NukeViet bản 4.0.29 lên bản 4.1 có thể sẽ gặp thông báo lỗi này. Để xử lý được các bạn làm theo như sau: Đầu tiên bạn mở file config.php nằm trong thư mục root. Tiếp theo bạn tìm tới dòng: Thêm vào sau nó lệnh sau: Bạn lưu lại và vào “Công cụ web” >…