Bảng giá tên miền

bởi Vi Nè

Cập nhật: 21:11 08/02/2021
Bảng giá có thể không cập nhật hết được tất cả các nhà cung cấp, đây chỉ dành mục đích kham khảo.

Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về
.COM $3.90
Alibaba Cloud
123k
Godaddy
130k
Tenten
$8.03
Cloudflare
$8.03
NameBright
$8.58
Porkbun
123k
Godaddy
$7.39
NameSilo
$8.03
NameBright
.NET $5.95
Porkbun
$5.99
Dynadot
186k
iNet
$9.95
Cloudflare
$9.95
NameBright
$10.56
Porkbun
231k
Nhân Hòa
$9.95
NameBright
$9.95
Cloudflare
.ORG $3.57
Porkbun
$8.99
Dynadot
$9.18
Namecheap
$10.11
Cloudflare
$10.70
Porkbun
$10.79
NameSilo
209k
TenTen
$8.99
Directnic
$9.79
NameSilo
.INFO $5.25
Epik
$1.99
Namesilo
54k
Z.com
$11.02
Cloudflare
282k
Google
$12.67
Namesilo
209k
Tenten
$11.02
Cloudflare
$11.67
Namesilo
.VN 65k
Z.com
650k
Tenten
650k
Nhân Hòa
455k
Z.com
455k
Tenten
455k
Nhân Hòa
455k
Tenten
455k
Hostvn
455k
Nhân Hòa
.COM.VN 540k
Z.com
540k
Tenten
540k
Nhân Hòa
335k
Z.com
335k
Tenten
335k
Nhân Hòa
335k
Tenten
335k
Hostvn
335k
Nhân Hòa
.US $0.99
Namecheap
$1.48
Porkbun
185k
Godaddy
.CO $2.94
Porkbun
69k
Godaddy(*)
.EU

Ghi chú:

  • (*): Áp dụng đăng ký 02 năm và giá là năm đầu tiên