Trang chủ Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền

bởi Vi Nè

Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về
.COM $3.90
Alibaba Cloud
123k
Godaddy
$6.40
Namecheap
$8.03
Cloudflare
$8.03
NameBright
$8.56
Porkbun
123k
Godaddy
$7.39
NameSilo
$8.03
Cloudflare
.NET $5.99
Dynadot
$8.99
Name.com
$9.26
Namecheap
$9.95
Cloudflare
$9.95
NameBright
$10.54
Porkbun
230k
HostVN
231k
Nhân Hòa
$9.95
Cloudflare
.ORG $3.57
Porkbun
$8.99
Dynadot
$9.18
Namecheap
$10.11
Cloudflare
$10.70
Porkbun
$10.79
NameSilo
209k
TenTen
$8.99
Directnic
$9.79
NameSilo
.INFO
.VN
.COM.VN
.EU
.CO