Trở về

Làm sao để tăng tốc web làm giảm thời gian tải web?

bởi Vi Nè

Có đến 25% người dùng sẽ thoát trang nếu Website hiển thị nội dung sau 4 giây, điều đó nghĩa là bạn chỉ có 4 giây để chinh phục khách hàng.

Làm sao để tăng tốc web làm giảm thời gian tải web?

Đừng để mất khách chỉ vì Website chậm trong khi bạn có rất nhiều cách để cải thiện vấn đề này:

  1. Giảm Request HTTP
  2. Minify CSS, HTML và Javascript
  3. Đặt Script dưới cuộn trang
  4. Tối ưu TTFB
  5. Sử dụng CDN
  6. Tối ưu hóa hình ảnh
  7. Bật Browser Cache

Internet đã thật sự mang quyền làm chủ về tay khách hàng, và mấu chốt quyết định sự khác biệt của một doanh nghiệp không hẳn là chất lượng dịch vụ hay sản phẩm mà là trải nghiệm mà doanh nghiệp có thể đưa tới khách hàng trong toàn bộ hành trình sử dụng dịch vụ/ sản phẩm ấy.

Cải thiện thời gian tải trang là một trong những yếu tố quan trọng để mang lại cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời hơn. Chúc bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon