Chúng ta cần cho Pixel biết những sự kiện nào cần theo dõi. Ví dụ: bạn có thể muốn ghi lại bất cứ khi nào khách truy cập truy cập vào một trang web cụ thể, chọn một mục cụ thể trong menu của bạn hoặc thêm một mục vào giỏ hàng của họ.

Theo dõi sự kiện là một phần rất lớn của Facebook Pixel và cung cấp nhiều tính năng cốt lõi của nó, nhưng quá trình triển khai theo dõi sự kiện sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại hoạt động bạn muốn theo dõi và cách trang web của bạn được thiết lập.

Để bắt đầu, có thể có ý nghĩa khi thiết lập một số theo dõi sự kiện cơ bản, phân tích dữ liệu được tạo và sau đó sử dụng nó để tinh chỉnh theo dõi của bạn theo thời gian.

Trong bước này, chúng tôi sẽ tạo một số sự kiện cơ bản bằng Công cụ thiết lập sự kiện của Facebook.

Hiện tại, Trình quản lý sự kiện của Facebook sẽ nhắc bạn sử dụng Công cụ thiết lập sự kiện Facebook. Tuy nhiên, có thể mất tới 20 phút để Công cụ thiết lập sự kiện đăng ký rằng Pixel được thiết lập trên trang web của bạn. Nếu bạn gặp phải thông báo lỗi không được đăng ký khi bạn cố khởi chạy công cụ Thiết lập sự kiện, thì bạn sẽ cần thử lại sau.

  • Trong Trình quản lý sự kiện của Facebook, chọn Sử dụng Công cụ thiết lập sự kiện Facebook.
  • Giả sử rằng Trình quản lý sự kiện đã nhận ra rằng Pixel được thiết lập chính xác, hãy nhập trang web của bạn URL URL và nhấp vào Mở trang web.
  • Trang web của bạn bây giờ sẽ khởi chạy trong một tab mới; nhấn Next để chuyển qua đoạn hội thoại giới thiệu.

Bây giờ bạn sẽ được hướng dẫn trong suốt quá trình đăng ký những sự kiện bạn muốn theo dõi. Quá trình này sẽ khác nhau giữa các trang web, ví dụ, nếu bạn muốn ghi lại mỗi khi ai đó nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng, thì bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn nút Theo dõi mới.

Trình hướng dẫn Cài đặt Sự kiện sau đó sẽ tô sáng mọi nút trên trang web hiện tại và bạn có thể chọn nút mà bạn muốn theo dõi. Sau khi lựa chọn, bạn có thể chỉ định một sự kiện cho nút này, ví dụ: Mua hoặc Khởi tạo Checkout.

Khi bạn vui lòng với theo dõi sự kiện ban đầu của mình, nhấp vào Kết thúc thiết lập.

Để kiểm tra theo dõi của bạn, hãy dành một chút thời gian kích hoạt các sự kiện khác nhau trên trang web của bạn, sau đó chuyển về Trình quản lý sự kiện của Facebook và chọn Sự kiện kiểm tra. Trình quản lý sự kiện hiện có chứa bản ghi đầy đủ về hoạt động gần đây của bạn.

Dựa trên thông tin mà xuất hiện trong Trình quản lý sự kiện của Facebook, bạn có thể muốn thực hiện một số điều chỉnh để theo dõi sự kiện của mình, chẳng hạn như chỉnh sửa các sự kiện hiện có hoặc tạo sự kiện mới.

Để tinh chỉnh theo dõi sự kiện của bạn:

  1. Mở Trình quản lý sự kiện của Facebook, nếu nó chưa được mở.
  2. Chọn nút Thiết lập về phía góc trên bên phải.
  3. Nhấp vào Thiết lập sự kiện mới.

Facebook hiện sẽ khởi chạy Trình hướng dẫn thiết lập sự kiện, sẵn sàng để bạn tinh chỉnh theo dõi sự kiện trên trang web của bạn.

Nguồn: tutsplus.com