Trở về

Tạo trang thông báo lỗi 404 cho Joomla nhanh chóng

bởi Vi Nè

404: Not Found là một trong những lỗi thường gặp khi truy cập vào các trang web không còn tồn tại do nội dung quá cũ đã bị xóa hay di chuyển đến nơi khác. Thông thường khi gặp lỗi này, trong cửa sổ của trình duyệt web sẽ xuất hiện trang thông báo lỗi mặc định với nội dung đơn điệu và hơi khó hiểu.

Sau đây là cách tạo một trang thông báo lỗi 404 trong Joomla! với nội dung tùy ý:

  • Copy tập tin /templates/system/error.php vào thư mục /templates/template_đang_sử_dụng/ (cùng vị trí với tập tin templateDetails.xml)
  • Mở tập tin error.php vừa mới sao chép trong thư mục /templates/template_đang_sử_dụng/

Đối với Joomla! 1.5 tìm dòng code:

defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

Thêm vào ngay bên dưới các dòng code sau:

if (($this->error->code) == '404') {
header('Location: https://domain.com/404.html');
exit;
}

Đối với Joomla! 1.6,1.7, 2.5, 3.x tìm dòng code:

defined('_JEXEC') or die;

Thêm vào ngay bên dưới các dòng code sau:

if (($this->error->getCode()) == '404') {
header('Location: http://domain.com/404.html');
exit;
}

Thay domain.com bằng tên miền của bạn!

Điểm đặc biệt của trang thông báo lỗi 404 này là nó vẫn giữ nguyên giao diện và các thông tin khác của trang web.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon