1. Home
 2. Docs
 3. CSS
 4. Bài 1: Tổng quan về CSS

Bài 1: Tổng quan về CSS

1. CSS là gì?

CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”, dịch ra tiếng Việt thì thực sự mình cũng không thể dịch cho chuẩn được, nhưng về ý nghĩa thì CSS dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML. Nói nôm na thì CSS sẽ tác động thay đổi cách hiển thị mặc định của các thẻ HTML nhằm thân thiện với người dùng hơn hay nhằm một mục đích cụ thể nào đó.

2. Các thể loại của CSS

CSS có nhiều kiểu nhưng gom lại thì chúng ta sẽ có các thể loại CSS thông dụng như sau:

 • Background: CSS tùy chỉnh hình nền
 • Text: CSS tùy chỉnh cách hiển thị đoạn text
 • Font: CSS tùy chỉnh kích thước, kiểu chữ
 • Link: CSS tùy chỉnh link
 • List: CSS tùy chỉnh danh sách
 • Table: CSS tùy chỉnh bảng
 • Box model: Mô hình box model kết hợp padding, margin, border.

Mình chỉ giới thiệu đơn giản thôi, các bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn.

3. Học CSS như thế nào cho hiệu quả

 • Hãy đọc lý thuyết và thực hành thông qua các ví dụ cụ thể, sau khi xong thì hãy thực hành các bước tiếp theo
 • Tìm hiểu Box Model, hiểu nó thật vững (margin, padding, …)
 • Tìm hiểu hai thuộc tính float, clear của CSS và kết hợp với các thẻ DIV để tạo layout đơn giản (header, sidebar left, sidebar right, footer, main content)
 • Tìm hiểu các xây dựng một menu đa cấp ngang và dọc (có thể search google)
 • Tìm hiểu thuộc tính POSITION trong CSS
 • Gom hết kiến thức và tạo một layout hoàn chỉnh