1. Home
 2. Docs
 3. CSS
 4. Bài 2: Làm quen với CSS

Bài 2: Làm quen với CSS

1. Cú pháp CSS

Chúng ta chia một đoạn mã CSS ra gồm hai phần đó là:

 • selector: selector sẽ trỏ đến những đối tượng (html) chịu ảnh hưởng bởi CSS
 • declaration: các thuộc tính CSS dùng để style cho thẻ selector

Ví dụ: thiết lập màu nền đỏ và chữ xanh cho các thẻ H1

h1 {
  background: red;
  color: blue;
}

Trong đó:

 • h1 là selector
 • các thuộc tính background, color nằm bên trong cặp dấu ngoặc {} chính là declaration.

Có lẽ về selector thì mình sẽ trình bày ở bài tiếp theo nên mình không nói nhiều ở bài này nhé. Riêng đối với declaration thì các bạn để ý bên trong nó là danh sách các thuộc tính và giá trị của thộc tính đó (key:value), mỗi thuộc tính sẽ được kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;).

2. Viết CSS ở đâu?

Ở phần cú pháp CSS có lẽ vẫn còn hơi mơ hồ đúng không nào? Vậy thì phần này sẽ thực sự thú vị hẳn đấy vì chúng ta sẽ làm demo thực tế và trực quan luôn.

Chúng ta có ba cách viết CSS đó là viết:

 • inline: viết trực tiếp trên thẻ thông qua thuộc tính style
 • external: viết riêng một thẻ có phần đuôi .css rồi sau đó import vào bằng thẻ link.
 • internal: viết tại file html hiện tại và nằm trong thẻ style

# inline

Trong thẻ HTML chúng ta tạo một thuộc tính style=”code css”.

<div style="background:red; color: blue">HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ</div>

# internal

Chúng ta sẽ code bên trong thẻ

<style type="text/css">
  div{
    background:red; 
    color: blue;
  }
</style>
<div>HỌC CSS MIỄN PHÍ</div>

# external

Cách này hơi rườm rà vì chúng ta cần tạo một file style.css (có phần mở rộng là .css) và sau đó import vào file HTML thông qua thẻ link. Sau đây là một ví dụ cho cách này.

Bước 1: Tạo một file style.css với nội dung sau:

div{
  background:red; 
  color: blue;
}

Bước 2: Tạo một file index.html cùng cấp với file style.css với nội dung sau:

<link href="style.css" rel="stylesheet"/>
<div>HỌC CSS MIỄN PHÍ</div>

Sau đó chạy lên các bạn sẽ thấy kết quả cũng không có gì khác so với hai ví dụ trên. Nhưng có một số lưu ý dành cho bạn như sau:

 • trong thẻ link có một thẻ href, bạn sẽ truyền đường dẫn đến file CSS của bạn
 • rel=”stylesheet” báo cho trình duyệt đây là file CSS

3. Lưu ý

 • Không nên viết dạng inline bởi vì nó khó quản lý và không tốt cho SEO
 • Dạng internal có thể chấp nhận được nhưng bạn nên đặt CSS ở trên thẻ head, dạng này cũng không tốt cho SEO
 • Dạng external khuyến khích sử dụng vì nó mang tích tách biệt HTML và CSS, rất tốt cho SEO lẫn coder vì dễ quản lý. Tương tự như dạng internal khi import vào bằng thẻ link thì bạn nên đặt nó ở thẻ head.