1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. CSS

CSS

CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”, dịch ra tiếng Việt thì thực sự mình cũng không thể dịch cho chuẩn được, nhưng về ý nghĩa thì CSS dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML. Hãy cùng học CSS từ những bài cơ bản nhất.

Danh sách tài liệu

Nội dung trên có giúp ích cho bạn? 5 Không

Mình cần giúp đỡ!