CUNGHOCWEB 830

CSS

CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”, dịch ra tiếng Việt thì thực sự mình cũng không thể dịch cho chuẩn được, nhưng về ý nghĩa thì CSS dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML. Hãy cùng học CSS từ những bài cơ bản nhất.

Bài 1: Tổng quan về CSS
Bài 1: Tổng quan về CSS

1. CSS là gì? CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”, dịch ra tiếng Việt thì thực sự mình…

Bài 2: Làm quen với CSS
Bài 2: Làm quen với CSS

1. Cú pháp CSS Chúng ta chia một đoạn mã CSS ra gồm hai phần đó là: selector: selector sẽ trỏ đến những đối tượng…

Bài 3: Tìm hiểu CSS Selector căn bản
Bài 3: Tìm hiểu CSS Selector căn bản

CSS Selector đóng vai trò rất quan trọng khi các bạn code layout cho website, tuy nhiên về các loại selector thì hơi nhiều và…

Bài 4: Thiết lập nền với CSS background
Bài 4: Thiết lập nền với CSS background

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuốc tính backgrounds sau: background background-color background-image background-repeat background-attachment background-position 1. CSS thiết lập màu…

Bài 5: Tìm hiểu về color trong CSS
Bài 5: Tìm hiểu về color trong CSS

Các bạn có thể thiết lập màu cho màu nền (background) hay màu cho đường viền (border) hay màu cho chữ (text) hay màu cho…

Bài 6: Tìm hiểu về font trong CSS
Bài 6: Tìm hiểu về font trong CSS

Để biết cách sử dụng font trong CSS như thế nào thì mình cùng điểm qua các thuộc tính chính của font nhé. CSS hổ…

Bài 7: Các thuộc tính định dạng text
Bài 7: Các thuộc tính định dạng text

CSS cung cấp cho chúng ta một số thuộc tính định dạng text như màu sắc, hiển thị chữ in hoa hoặc in thường, vị…

Bài 8: Các thuộc tính CSS định dạng thẻ links
Bài 8: Các thuộc tính CSS định dạng thẻ links

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp chuyển trang giữa các file trong hệ thống website. Không…

Bài 9: Tìm hiểu về border trong CSS
Bài 9: Tìm hiểu về border trong CSS

Border là thuộc tính CSS dùng để tạo đường viền bao quanh nội dung của phần tử HTML, nó nằm giữa padding và margin. Như…

Bài 10: Thuộc tính float trong CSS
Bài 10: Thuộc tính float trong CSS

Thuộc tính float trong CSS có 3 loại (3 vị trí): left: Nằm phía bên trái right: Nằm phía bên phải none: Nằm tại chính…

Bài 11: Thuộc tính display trong CSS
Bài 11: Thuộc tính display trong CSS

Thuộc tính display trong CSS cho phép chúng ta xác định kiểu hiển thị của các thẻ HTML trên website. Thuộc tính này bao gồm…

Bài 12: Thuộc tính Content trong CSS
Bài 12: Thuộc tính Content trong CSS

Thuộc tính content dùng để gọi nội dung text hiển thị. Có thể hiện thị trước :before hoặc sau :after đối tượng cần cho hiển…

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS
Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của bạn bằng cách sử dụng thư viện biểu tượng. Cách thêm biểu…

Chia sẻ bài viết
Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon