HTML

HTML là chữ viết tắt của HyperText Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó dùng để định dạng bố cục, các thuộc tính liên quan đến cách hiển thị của một đoạn text và được hiển thị trên một chương trình đặc biệc ta gọi là Browser.

Bài 1: Sơ lược về HTML
Bài 1: Sơ lược về HTML

Khi bắt đầu làm quen với lập trình web thì HTML chính là nội dung đầu tiên mà bạn phải học, sau đó bạn sẽ…

Bài 2: Trọng tâm HTML
Bài 2: Trọng tâm HTML

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện…

Bài 3: Các đoạn HTML đơn giản
Bài 3: Các đoạn HTML đơn giản

HTML là một định dạng đặc biệc của XML nên nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng với cú pháp như sau: Ngoài ra…

Bài 4: HTML Elements và Attributes
Bài 4: HTML Elements và Attributes

HTML bản chất giống XML nên nó được tạo thành từ hai thành phần chính đó là tên thẻ (tagname) và các thuộc tính (attribute)…

Bài 5: Các thẻ HTML định dạng văn bản
Bài 5: Các thẻ HTML định dạng văn bản

Sau đây là danh sách các thẻ HTML dùng để định dạng văn bản. Thẻ p – phân đoạn văn Thẻ p có nghĩa là…

Bài 6: Các thẻ HTML định dạng heading và list
Bài 6: Các thẻ HTML định dạng heading và list

1. Thẻ định dạng Heading Thẻ Heading dùng để tạo tiêu đề chính và các tiêu đề phụ cho một trang web, nó không những…

Bài 7: Các thẻ HTML định dạng Table
Bài 7: Các thẻ HTML định dạng Table

1. Định dạng HTML table đơn giản Cách đơn giản nhất để tạo table là tuân theo cú pháp sau: Trong đó: Thuộc tính border="1"…

Bài 8: Dùng thẻ a trong HTML để tạo links
Bài 8: Dùng thẻ a trong HTML để tạo links

Nếu bạn tìm hiểu SEO thì sẽ thấy thẻ a đóng vai trò khá quan trọng khi bạn đi backlink. Chúng ta có hai loại…

Bài 9: Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh
Bài 9: Dùng thẻ img trong HTML để tạo hình ảnh

1. Sử dụng thẻ img để hiển thị hình ảnh Để hiển thị hình ảnh lên web thì bạn sử dụng thẻ img với cú…

Bài 10: Form trong HTML
Bài 10: Form trong HTML

Form ở đây là một dạng biểu mẫu có tác dụng thu thập thông tin từ người dùng. Ví dụ như form đăng ký, đăng…

Bài 11: Cấu trúc tài liệu trang web HTML
Bài 11: Cấu trúc tài liệu trang web HTML

Ngay tại đoạn đầu tiên của tài liệu, chúng ta phải có một thẻ khai báo loại tập tin cho nó như thế này, cụ…

Bài 12: Các thẻ khai báo thông tin
Bài 12: Các thẻ khai báo thông tin

Và bên trong cặp thẻ <html> trong tài liệu thì đầu tiên sẽ là cặp thẻ &lt;head>, cặp thẻ này sẽ có nhiệm vụ để…

Chia sẻ bài viết

HTML

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon