Bài 5: Các thẻ HTML định dạng văn bản

Sau đây là danh sách các thẻ HTML dùng để định dạng văn bản.

Thẻ p – phân đoạn văn

Thẻ p có nghĩa là bold, được dùng để phân đoạn văn trong bài văn.

<p>
  Donec nibh urna, mattis nec lacinia egestas, volutpat quis risus. Morbi sagittis blandit cursus. Morbi in velit dui. Suspendisse aliquam porttitor tortor at tempus. Ut gravida, eros a porttitor ornare, quam mauris dignissim nisl, ac eleifend metus erat dignissim felis.
</p>
<p>
  Donec nibh urna, mattis nec lacinia egestas, volutpat quis risus. Morbi sagittis blandit cursus. Morbi in velit dui. Suspendisse aliquam porttitor tortor at tempus. Ut gravida, eros a porttitor ornare, quam mauris dignissim nisl, ac eleifend metus erat dignissim felis.
</p>

Chạy lên bạn thấy khoảng cách giữa hai đoạn văn được ngăn bởi một dòng trống.

Thẻ br – xuống hàng

Thẻ br dùng để xuống hàng.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <br/> cunghocweb.com
</p>

Thẻ b – bôi đậm

Thẻ b có tác dụng bôi đậm một đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <b>cunghocweb.com</b>
</p>

Thẻ strong – nhấn mạnh

Thẻ strong có tác dụng tương tự thẻ b, nghĩa là nó sẽ bôi đen và nhấn mạnh đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <strong>cunghocweb.com</strong>
</p>

Thẻ i – in nghiên

Thẻ i có nghĩa là Italic, có tác dụng in nghiên đoạn text.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <i>cunghocweb.com</i>
</p>

Thẻ small – chữ nhỏ

Thẻ small dùng để định dạng cho chữ nhỏ hơn bình thường.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <small>cunghocweb.com</small>
</p>

Thẻ mark – hightline

Thẻ mark được dùng để đánh dấu hightline cho đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <mark>cunghocweb.com</mark>
</p>

Thẻ del – gạch giữa

Thẻ del được dùng để gạch giữa đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <del>cunghocweb.com</del>
</p>

Thẻ sub – nhảy xuống dưới

Thẻ sub được dùng để cho đoạn chữ nhảy xuống dưới so với đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <sub>cunghocweb.com</sub>
</p>

Thẻ sup – nhảy lên trên

Thẻ sup được dùng để đẩy đoạn chữ nhảy lên trên so với đoạn văn.

<p>
  Chào mừng bạn đến với <sup>cunghocweb.com</sup>
</p>
Chia sẻ bài viết

Bài 5: Các thẻ HTML định dạng văn bản

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon