1. Home
  2. Docs
  3. HTML
  4. Bài 2: Trọng tâm HTML

Bài 2: Trọng tâm HTML

Trước khi bắt đầu học làm web thì ban phải học HTML và CSS vì hai ngôn ngữ này giúp bạn xây dựng giao diện của website, đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cách sử dụng và trình bày bổ cục hợp lý. Nhằm giúp bạn cũng cố lại các thẻ html thì trong phần này mình sẽ giới thiệu các thành phần thường được dùng nhất.

1. Trọng tâm HTML

HTML là thành phần quan trọng nhất để xây dựng giao diện của website, đây cũng chính là kiến thức đầu tiên bạn cần phải học khi tham gia vào học lập trình web. Đi kèm với HTML đó là CSS, tuy nhiên để phân rõ ràng các nội dung thì mình sẽ không trình bày CSS trong series này, nếu bạn quan tâm thì có thể vào phần học CSS để tìm hiểu.

2. Chỉnh sửa HTML

Để bắt đầu sử dụng HTML trên thiết bị, bạn cần hiểu là 1 file html kết thúc bằng .html (hoặc .htm) khi bạn lưu file đó trên thiết bị của mình.

Để lưu nó bạn có thể sử dụng note mặc định, phần mềm Notepad++ hoặc Visual Studio Code, …

Lưu file HTML trên local

Sau khi lưu, bạn bấm vào nó để mở và hiển thị trên trình duyệt web của mình.