Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

[WooCommerce] Ẩn sản phẩm dựa trên địa chỉ IP / Quốc gia

Có rất nhiều plugin cho phép bạn thực hiện hàng loạt hoặc cung cấp cho bạn các tính năng nâng cao, nhưng nếu bạn chỉ cần ẩn một ID sản phẩm cho những người dùng đang truy cập trang web WooCommerce của bạn từ một mã quốc gia cụ thể thì sao?

Đây cũng được gọi là định vị địa lý của Google – hãy nhớ việc chỉ áp dụng thành công trừ khi bạn đã kích hoạt định vị địa lý bên trong cài đặt chung của WooCommerce. Ngoài ra, hãy lấy ID sản phẩm của bạn, tìm ra mã 2 chữ cái của quốc gia đích và đoạn mã này sẽ thực hiện thủ thuật.

Chèn đoạn mã sau vào file function.php

add_filter( 'woocommerce_product_is_visible', 'bbloomer_hide_product_if_country', 999, 2 );
 
function bbloomer_hide_product_if_country( $visible, $product_id ){
   $location = WC_Geolocation::geolocate_ip();
   $country = $location['country'];
   if ( $country == "IT" && $product_id === 344 ) {
      $visible = false;
   }
   return $visible;
}

Trong đó chú ý đoạn

if ( $country == "IT" && $product_id === 344 ) {

 

thay IT bằng mã Quốc gia và 344 bằng mã sản phẩm