Trang chủ Mã nguồn mởWordpress Thay đổi thư viện JQuery mặc định WordPress thành của Google

Thay đổi thư viện JQuery mặc định WordPress thành của Google

bởi Vi Nè

Bạn có thể thay đổi nó để giảm tải cho hosting và làm nhẹ website của mình hơn nếu bạn đang dùng các host cấu hình thấp, việc bạn cần làm là truy cập vào function.php và chèn đoạn này vào cuối cùng:

// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API
function crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery() {
if (!is_admin()) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js', false, '1.8.1' );
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery');

Bạn có thể thay thành bất kỳ đường link nào mà bạn thích.

Vì vấn đề spam nên khung bình luận sẽ được ẩn đi, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục LIÊN HỆ. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bài viết liên quan