Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Thay đổi thư viện JQuery mặc định WordPress thành của Google

Bạn có thể thay đổi nó để giảm tải cho hosting và làm nhẹ website của mình hơn nếu bạn đang dùng các host cấu hình thấp, việc bạn cần làm là truy cập vào function.php và chèn đoạn này vào cuối cùng:

// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API
function crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery() {
if (!is_admin()) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js', false, '1.8.1' );
wp_enqueue_script('jquery');
}
}
add_action('init', 'crunchify_remove_jquery_migrate_load_google_hosted_jquery');

Bạn có thể thay thành bất kỳ đường link nào mà bạn thích.