Trở về

Chặn index subpages trong WordPress

bởi Vi Nè

Noindex tất cả các subpages sẽ dẫn đến số lượng thu thập dữ liệu của chúng thấp hơn, ảnh hưởng tới số lượng thu thập dữ liệu của các bài viết cũ hơn, đây không phải là ý tưởng hay trên hầu hết các trang web.

Chúng ta nên điều hướng Google bots tập trung cho việc lập chỉ mục các bài viết, các trang quan trọng sẽ tốt hơn.

Để ngăn chặn việc index subpages trong website WordPress, các bạn chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào cuối file functions.php của theme (hoặc child theme) đang sử dụng:

add_action('wp_head', 'robot_meta_subpage_fix', 1);
function robot_meta_subpage_fix() {
 if(is_paged()) {
  echo "<meta name='robots' content='noindex, follow'/>", "\n";
 }
}

Code này sẽ giúp chèn thẻ <meta name='robots' content='noindex,follow'/> vào subpages. Hãy yên tâm là nó chỉ có tác dụng chặn lập chỉ mục (noindex) mà thôi, còn bots tìm kiếm vẫn có thể truy cập các trang này hoàn toàn bình thường (follow). Do đó bạn không phải lo việc các bài viết cũ không được bots tìm kiếm sờ tới.

Nếu site của bạn đang sử dụng Yoast SEO thì khi thêm code bên trên vào, thẻ meta robot của Yoast SEO (<meta name='robots' content='index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1' />) vẫn tiếp tục tồn tại. Do đó, thay vì sử dụng code bên trên, hãy sử dụng code này:

add_action('wp_head', 'robot_meta_subpage_fix', 1);
function robot_meta_subpage_fix() {
 if(is_paged()) {
  $wpseo = WPSEO_Frontend::get_instance();
  remove_action( 'wpseo_head', array( $wpseo, 'robots' ), 10 );
  echo "<meta name='robots' content='noindex, follow'/>", "\n";
 }
}

OK!Xong rồi đó, chúc bạn thành công.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon