Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Sign In/Up Form Transitions cực cool với CSS3

Sign In/Up Form Transitions cực cool với CSS3

bởi Vi Nè

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn css3 có thể giúp các bạn tạo hiệu ứng transition cho form đăng nhập/xuất mà các bạn thường dùng trên trang web, blog.

Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tạo form, các bạn copy theo khung chuẩn html như sau :

<form>
 <input checked id='signin' name='action' type='radio' value='signin'>
 <label for='signin'>Sign in</label>
 <input id='signup' name='action' type='radio' value='signup'>
 <label for='signup'>Sign up</label>
 <input id='reset' name='action' type='radio' value='reset'>
 <label for='reset'>Reset</label>
 <div id='wrapper'>
  <div id='arrow'></div>
  <input id='email' placeholder='Email' type='text'>
  <input id='pass' placeholder='Password' type='password'>
  <input id='repass' placeholder='Repeat password' type='password'>
 </div>
 <button type='submit'>
  <span>
   Reset password
   <br>
   Sign in
   <br>
   Sign up
  </span>
 </button>
</form>

Và công việc của các bạn cũng cực kỳ đơn giản là copy lại đoạn css bên dưới để tạo hiệu ứng cho form, các bạn có thể tham khảo từng đoạn để xem cách mà người ta tạo hiệu ứng như thế nào, từ đó các bạn có thể sáng tạo theo cách của riêng mình.

body, html {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
 
html, body { margin: 0; }
 
:focus { outline: none; }
::-webkit-input-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
:-moz-placeholder { color: #DEDFDF; }
::-ms-input-placeholder { color: #DEDFDF; }
 
body {
 background: #6ED0F6;
 color: #fff;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
 
#wrapper, label, #arrow, button span { transition: all .5s cubic-bezier(.6,0,.4,1); }
 
#wrapper { overflow: hidden; }
 
#signin:checked ~ #wrapper { height: 178px; }
#signin:checked ~ #wrapper #arrow { left: 32px; }
#signin:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-72px,0); }
 
#signup:checked ~ #wrapper { height: 262px; }
#signup:checked ~ #wrapper #arrow { left: 137px; }
#signup:checked ~ button span { transform: translate3d(0,-144px,0); }
 
#reset:checked ~ #wrapper { height: 94px; }
#reset:checked ~ #wrapper #arrow { left: 404px; }
#reset:checked ~ button span { transform: translate3d(0,0,0); }
 
form {
 width: 450px;
 height: 370px;
 margin: -185px -225px;
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 50%;
}
 
input[type=radio] { display: none; }
 
label {
 cursor: pointer;
 display: inline-block;
 font-size: 22px;
 font-weight: 800;
 opacity: .5;
 margin-bottom: 30px;
 text-transform: uppercase;
}
label:hover {
 transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
 opacity: 1;
}
label[for="signin"] { margin-right: 20px; }
label[for="reset"] { float: right; }
input[type=radio]:checked + label { opacity: 1; }
 
input[type=text],
input[type=password] {
 background: #fff;
 border: none;
 border-radius: 8px;
 font-size: 27px;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 height: 72px;
 width: 99.5%;
 margin-bottom: 10px;
 opacity: 1;
 text-indent: 20px;
 transition: all .2s ease-in-out;
}
button {
 background: #079BCF;
 border: none;
 border-radius: 8px;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 font-family: 'Raleway', sans-serif;
 font-size: 27px;
 height: 72px;
 width: 100%;
 margin-bottom: 10px;
 overflow: hidden;
 transition: all .3s cubic-bezier(.6,0,.4,1);
}
button span {
 display: block;
 line-height: 72px;
 position: relative;
 top: -2px;
 transform: translate3d(0,0,0);
}
button:hover {
 background: #007BA5;
}
 
#arrow {
 height: 0;
 width: 0;
 border-bottom: 10px solid #fff;
 border-left: 10px solid transparent;
 border-right: 10px solid transparent;
 position: relative;
 left: 32px;
}
 
 
#hint {
 width: 100%;
 text-align: center;
 position: absolute;
 bottom: 20px;
}
Vì vấn đề spam nên khung bình luận sẽ được ẩn đi, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục LIÊN HỆ. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bài viết liên quan