Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Xóa inline style CSS bằng jQuery

Xóa inline style CSS bằng jQuery

bởi Còi
479 lượt xem

Mấy hôm trước, khi mình đang làm cho Accordion responsive ở màn hình mobile thì gặp phải một vấn đề: Làm thế nào để xóa inline style CSS của một element?

Ví dụ ta có thẻ div cần xóa inline với id là #box

<div id="box" style="width: 100px; height: 100px; background-color: #bada55;"></div>

Bây giờ, mình muốn xóa chỉ thuộc tính width của thẻ div#box này! Nhờ jQuery mà điều đó có thể thực hiện một các dễ dàng. Ta chỉ cần đặt giá trị width là một chuỗi rỗng.

jQuery('#box').css('width', '');

Hoặc ta có thể thể dùng JavaScript để xóa.

document.getElementById('box').style.width = '';

Okie, vấn đề đã được giải quyết. Bạn có thể thử luôn tại đây

Có thể bạn sẽ quan tâm