Trở về

Cách upload file dung lượng lớn trong WordPress

bởi Vi Nè

Có bao giờ các bạn đối diện với việc upload file trong WordPress và bị từ chối vì dung lượng đã quá mức chưa ?

Thông thường thì WordPress chỉ cho phép chúng ta upload file hình ảnh hoặc bất kì file nào khác với dung lượng không quá 20M. Qua bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn 3 mẹo nhỏ giúp các bạn có thể upload với dung lượng lớn.

Upload file WordPress

Chỉnh thông số trong WordPress

Giả sử các bạn tăng giới hạn dung lượng cho phép upload file lên đến 250M, thì copy đoạn code bên dưới và dán nó vào bên trong file functions.php (nằm tại folder theme mà các bạn đang dùng).

/*upload large file*/
@ini_set( 'upload_max_size' , '250M' );
@ini_set( 'post_max_size', '250M');
@ini_set( 'max_execution_time', '500' );

Tăng dung lượng bằng cách sử dụng file .htaccess

Các bạn login vào phần mêm FTP như FileZilla rồi tìm đến file .htaccess và copy đoạn code này và dán nó vào bên trong file.

php_value upload_max_filesize 250M
php_value post_max_size 250M
php_value max_execution_time 500
php_value max_input_time 500

Chỉnh sửa trong file PHP.ini

Nếu các bạn có quyền quản lý server thì có thể tìm được file này, còn không thì có thể tìm hỗ trợ tại nhà cung cấp dịch vụ host mà các bạn đang xài. Copy đoạn code sau và dán vào file PHP.ini.

upload_max_filesize = 250M
post_max_size = 250M
max_execution_time = 500

Mình hy vọng là với 3 cách trên, các bạn có thể giải quyết được vấn đề upload. Đừng quên chia sẻ bài viết cho mọi người để cùng nhau học tập và chúc các bạn thành công.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon