Trở về

Fix WordPress bị hỏi FTP mỗi khi cài plugin

bởi Vi Nè

Bạn cứ hơi bị phiền khi mỗi cần cài plugin nào đó lên WordPress thì đều bị hỏi tài khoản FTP, vậy lý do của nó là gì và có cách nào giúp nó có thể lưu thông tin FTP mà không cần hỏi lại.

Câu trả lời là , và bạn hãy áp dụng theo 2 cách bên dưới nhé.

Cách 1: Mở file wp-config.php và thêm đoạn code sau vào dưới <?php

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

Cách 2: Mở file wp-config.php và thêm đoạn code sau vào cuối file

define('FTP_USER', 'username');
define('FTP_PASS', 'password');
define('FTP_HOST', 'host');

Hãy sửa lại các thông tin username, password và host nhé.

Nếu 2 cách trên mà bạn vẫn không thể fix được, hãy liên hệ trực tiếp mình để mình hướng dẫn thêm nhé.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon