Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Fix WordPress bị hỏi FTP mỗi khi cài plugin

Bạn cứ hơi bị phiền khi mỗi cần cài plugin nào đó lên WordPress thì đều bị hỏi tài khoản FTP, vậy lý do của nó là gì và có cách nào giúp nó có thể lưu thông tin FTP mà không cần hỏi lại.

Câu trả lời là , và bạn hãy áp dụng theo 2 cách bên dưới nhé.

Cách 1: Mở file wp-config.php và thêm đoạn code sau vào dưới <?php

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

Cách 2: Mở file wp-config.php và thêm đoạn code sau vào cuối file

define('FTP_USER', 'username');
define('FTP_PASS', 'password');
define('FTP_HOST', 'host');

Hãy sửa lại các thông tin username, password và host nhé.

Nếu 2 cách trên mà bạn vẫn không thể fix được, hãy liên hệ trực tiếp mình để mình hướng dẫn thêm nhé.