Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Hướng dẫn thêm font chữ tùy ý cho website

Để có một website chuyên nghiệp và bắt mắt thì điều quan trọng tạo nên nó chính là font chữ hiển thị trên website, ngoài thư viện có sẵn, nổi bật là Google Font thì bạn có thể tự cài thêm cho website của mình nhiều font chữ khác nhau.

1. Các font an toàn

Trước khi nói đến vấn đề chính, ta cần xem lại các font an toàn, nghĩa là nó hiển thị trên đa số các ngôn ngữ khác nhau mà không vấn đề gì.

 1. Arial
 2. Time New Roman
 3. Georgia
 4. Tahoma
 5. Verdana
 6. Trebuchet MS
 7. Courier New
 8. Comic Sans MS
 9. IMPACT

2. Thêm font

Để bắt đầu, ta nên tìm hiểu cấu trúc của đoạn CSS để ta có thể nhúng font vào website:

@font-face {
 font-family: font_name;
 src:url('../duong-dan-font.ttf') format('truetype'),
 font-style:normal;
}

Giải thích:

 • font_name : Là tên bạn sẽ đặt cho Font
 • /duong-dan-font.ttf : Là đường dẫn đến font, định dạng ttf
 • Ngoài font .ttf thì bạn cũng có thể dùng woff

Vậy là xong, bây giờ khi muốn hiển thị font, bạn chỉ cần thêm dòng css ở nơi bạn thích.

font-family: font_name;

3. Kết

Ngoài những thư viện font có sẵn thì bạn cũng có thể tìm tải các font Tiếng Việt đẹp trên internet và cài vào website nhanh chóng, nhưng lưu ý, hiển thị nhiều font khác nhau trên cùng một website có thể sẽ làm nặng website và dẫn đến website chạy chậm làm giảm trải nghiệm người dùng.