Trở về

Hướng dẫn thêm font chữ tùy ý cho website

bởi Vi Nè

Để có một website chuyên nghiệp và bắt mắt thì điều quan trọng tạo nên nó chính là font chữ hiển thị trên website, ngoài thư viện có sẵn, nổi bật là Google Font thì bạn có thể tự cài thêm cho website của mình nhiều font chữ khác nhau.

1. Các font an toàn

Trước khi nói đến vấn đề chính, ta cần xem lại các font an toàn, nghĩa là nó hiển thị trên đa số các ngôn ngữ khác nhau mà không vấn đề gì.

 1. Arial
 2. Time New Roman
 3. Georgia
 4. Tahoma
 5. Verdana
 6. Trebuchet MS
 7. Courier New
 8. Comic Sans MS
 9. IMPACT

2. Thêm font

Để bắt đầu, ta nên tìm hiểu cấu trúc của đoạn CSS để ta có thể nhúng font vào website:

@font-face {
 font-family: font_name;
 src:url('../duong-dan-font.ttf') format('truetype'),
 font-style:normal;
}

Giải thích:

 • font_name : Là tên bạn sẽ đặt cho Font
 • /duong-dan-font.ttf : Là đường dẫn đến font, định dạng ttf
 • Ngoài font .ttf thì bạn cũng có thể dùng woff

Vậy là xong, bây giờ khi muốn hiển thị font, bạn chỉ cần thêm dòng css ở nơi bạn thích.

font-family: font_name;

3. Kết

Ngoài những thư viện font có sẵn thì bạn cũng có thể tìm tải các font Tiếng Việt đẹp trên internet và cài vào website nhanh chóng, nhưng lưu ý, hiển thị nhiều font khác nhau trên cùng một website có thể sẽ làm nặng website và dẫn đến website chạy chậm làm giảm trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon