Trở về

Làm sao để cài đặt File Manager cho Sentora?

bởi Vi Nè

Bất kỳ control panel nào cũng nên có File Manager, công cụ dùng để quản lý File trực tiếp ngay trên web. Tuy Sentora mặc định không có File Manager, nhưng bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để có thể cài thêm module này.

Phương án 1: Cài trực tiếp trên Sentora

Để cài được File Manager, bạn chỉ cần truy cập vào đây, để tải file .zpp về sau đó vào Admin Module, xuống cuối cùng và upload file lên, sau đó trong dãy danh sách module tick chọn mở lên là xong.

Phương án 2: Cài qua command

Login vào root và chạy lần lượt các câu lệnh sau

zppy repo add zppy.github.io/repo
zppy update
zppy install ELFileManager

Sau đó vào trang quản lý Module Admin, enable File Manager cho tất cả user group và nhấn nút Save changes để lưu lại:

Từ bây giờ, trong File Management bên cạnh FTP Accounts bạn sẽ thấy thêm một công cụ nữa đó là File Manager, nhấn vào đó để bắt đầu sử dụng nhé

Chúc bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon