Trang chủ Mã nguồn mởWordpress Xóa thẻ p tự động phát sinh trong WordPress

Xóa thẻ p tự động phát sinh trong WordPress

bởi Vi Nè

Dòng code này dành cho bạn nào cần tùy biến theme, hiển thị theo ý thích, dùng xóa bỏ thẻ p tự động sinh ra trong bài viết.

Chèn đoạn code sau vào function.php của theme đang dùng

remove_filter( 'the_title', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p ở title
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p trong nội dung
remove_filter('the_excerpt', 'wpautop'); // Remove

Theo khả năng tùy biến, ẩn thẻ p ở tiêu đề bài viết, ở nội dung bài viết và ở phần excerpt.

Vì vấn đề spam nên khung bình luận sẽ được ẩn đi, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục LIÊN HỆ. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bài viết liên quan