Trang chủ Mã nguồn mởWordpress Xóa thẻ p tự động phát sinh trong WordPress

Xóa thẻ p tự động phát sinh trong WordPress

bởi Vi Nè
Cập nhật:

Dòng code này dành cho bạn nào cần tùy biến theme, hiển thị theo ý thích, dùng xóa bỏ thẻ p tự động sinh ra trong bài viết.

Chèn đoạn code sau vào function.php của theme đang dùng

remove_filter( 'the_title', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p ở title
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); // Xóa thẻ p trong nội dung
remove_filter('the_excerpt', 'wpautop'); // Remove

Theo khả năng tùy biến, ẩn thẻ p ở tiêu đề bài viết, ở nội dung bài viết và ở phần excerpt.

Có thể bạn sẽ thích