loi-wordpress-5.png

Fix lỗi “The editor has encountered an unexpected error” trên WordPress 5.0

Lỗi The editor has encountered an unexpected error khi vào trình soạn thảo bài đăng là một trong những lỗi phổ biến nhất hiện nay khi các website cập nhật lên phiên bản WordPress 5.0 vừa được phát hành. Ngày 6/12/2018, WordPress chính thức phát hành phiên bản WordPress 5.0 sau một thời gian dài […]

567675-how-to-get-started-with-wordpress-e1568906428953.jpg

Fix nhanh lỗi không thể truy cập vào WordPress Dashboard

Lỗi này tương đối phổ biến, khi xảy ra, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi cho biết cơ sở dữ liệu cần phải được sửa chữa. Thông báo hiện ra bất cứ khi nào bạn cố gắng truy cập vào dashboard. Lỗi do wp-config Bước 1. Trong file “wp-config.php“, thêm dòng code sau trên […]