Trở về

Fix lỗi “The editor has encountered an unexpected error” trên WordPress 5.0

bởi Vi Nè

Lỗi The editor has encountered an unexpected error khi vào trình soạn thảo bài đăng là một trong những lỗi phổ biến nhất hiện nay khi các website cập nhật lên phiên bản WordPress 5.0 vừa được phát hành.

Ngày 6/12/2018, WordPress chính thức phát hành phiên bản WordPress 5.0 sau một thời gian dài thử nghiệm cho tất cả các website. Đây là phiên bản WordPress cải tiến phần lớn ở công cụ chỉnh sửa bài đăng. Thay vì sử dụng công cụ chỉnh sửa bài đăng đơn giản như trước đến nay, thì WordPress 5.0 thay thế bằng công cụ kéo thả để chỉnh sửa bài đăng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu WordPress 5.0 hoạt động tốt. Nhưng phiên bản WordPress mới này khiến cho rất nhiều website sau khi cập nhật thì không thể thêm mới hoặc chỉnh sửa được bài đăng vì lỗi The editor has encountered an unexpected error. Cụ thể, sau khi người dùng cập nhật và truy cập vào bài đăng, thì một thông báo lỗi như sau xuất hiện:

Chi tiết về lỗi The editor has encountered an unexpected error

Lỗi này có hai nguyên nhân chính:

  1. Xung đột plugin với công cụ chỉnh sửa nội dung mới của WordPress. Cụ thể một số plugin sau có thể xung đột với bản WordPress 5.0 mới do chưa được cập nhật: TinyMCE Advanced, hay Yoast SEO bản cũ (dưới 9.0)…
  2. Các nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân xung đột js với theme đang sử dụng. Cụ thể sẽ có thông báo lỗi như sau:

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi The editor has encountered an unexpected error

Nguyên nhân xung đột plugin

Cách đơn giản nhất là disable plugin đó đi, như plugin hỗ trợ trình soạn thảo là TinyMCE Advanced, tắt nó đi nhé. Hoặc cập nhật plugin lên phiên bản mới hơn (đã hỗ trợ WordPress 5.0). Với lý do xung đột với Yoast SEO thì các bạn nên tải plugin Yoast SEO Premium mới nhất của mình để cài đặt, sẽ không còn bị lỗi.

Nguyên nhân khác

Chúng ta sẽ không sử dụng trình soạn thảo mới của WordPress 5.0 nữa (Nó tên là Gutenberg) mà sẽ chuyển về sử dụng trình soạn thảo WordPress Classic Editor từ trước tới nay. Đồng thời khi sử dụng WordPress Classic Editor, thì bạn vẫn có thể sử dụng plugin TinyMCE Advanced nhé.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon