Trở về

Fix nhanh lỗi không thể truy cập vào WordPress Dashboard

bởi Vi Nè

Lỗi này tương đối phổ biến, khi xảy ra, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi cho biết cơ sở dữ liệu cần phải được sửa chữa. Thông báo hiện ra bất cứ khi nào bạn cố gắng truy cập vào dashboard.

Lỗi do wp-config

Bước 1. Trong file “wp-config.php“, thêm dòng code sau trên dòng mới:

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Bước 2. Truy cập vào “xxx.com/wpadmin/mait/repair.php” (Thay thế “xxx.com” bằng URL của trang web của bạn.) Sửa bất cứ lỗi nào trên cơ sở dữ liệu.

Bước 3. Quay lại file “wp-config.php” và xóa code bạn đã thêm ở bước hai vì nếu để như thế bất cứ ai cũng có thể truy cập vào trang admin của bạn.

Bước 4. Bây giờ trang web của bạn sẽ trở lại bình thường.

Lỗi do Theme/Plugin

Bước 1. Điều hướng đến thư mục plugin, ví dụ: wp-content.

Bước 2. Đổi tên thư mục “plugins” thành “plugins_old” và sau đó tạo một thư mục mới và đặt tên là “plugins”.

Bước 3. Kiểm tra trang web của bạn, nếu bây giờ bạn có thể truy cập dashboard, thì có nghĩa plugin bị lỗi.

Bước 4. Để theo dõi plugin này, hãy di chuyển các file plugin khác vào thư mục plugin mới. Sau mỗi lần di chuyển, hãy thử truy cập dashboard của bạn.

Bước 5. Các plugin bị lỗi khi được di chuyển sẽ ngăn truy cập vào dashboard, do vậy hãy nhanh chóng xóa nó.

Nếu vấn đề không nằm ở plugin, hãy lặp lại quy trình trên cho file theme. Nếu còn xảy ra lỗi, hãy comment vào bên dưới, chúng mình sẽ giúp bạn.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!