Trở về

Fix nhanh lỗi không thể truy cập vào WordPress Dashboard

bởi Vi Nè

Lỗi này tương đối phổ biến, khi xảy ra, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi cho biết cơ sở dữ liệu cần phải được sửa chữa. Thông báo hiện ra bất cứ khi nào bạn cố gắng truy cập vào dashboard.

Lỗi do wp-config

Bước 1. Trong file “wp-config.php“, thêm dòng code sau trên dòng mới:

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Bước 2. Truy cập vào “xxx.com/wpadmin/mait/repair.php” (Thay thế “xxx.com” bằng URL của trang web của bạn.) Sửa bất cứ lỗi nào trên cơ sở dữ liệu.

Bước 3. Quay lại file “wp-config.php” và xóa code bạn đã thêm ở bước hai vì nếu để như thế bất cứ ai cũng có thể truy cập vào trang admin của bạn.

Bước 4. Bây giờ trang web của bạn sẽ trở lại bình thường.

Lỗi do Theme/Plugin

Bước 1. Điều hướng đến thư mục plugin, ví dụ: wp-content.

Bước 2. Đổi tên thư mục “plugins” thành “plugins_old” và sau đó tạo một thư mục mới và đặt tên là “plugins”.

Bước 3. Kiểm tra trang web của bạn, nếu bây giờ bạn có thể truy cập dashboard, thì có nghĩa plugin bị lỗi.

Bước 4. Để theo dõi plugin này, hãy di chuyển các file plugin khác vào thư mục plugin mới. Sau mỗi lần di chuyển, hãy thử truy cập dashboard của bạn.

Bước 5. Các plugin bị lỗi khi được di chuyển sẽ ngăn truy cập vào dashboard, do vậy hãy nhanh chóng xóa nó.

Nếu vấn đề không nằm ở plugin, hãy lặp lại quy trình trên cho file theme. Nếu còn xảy ra lỗi, hãy comment vào bên dưới, chúng mình sẽ giúp bạn.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon