Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Một số dòng lệnh thường dùng cho WordPress

Các nhà phát triển và người dùng WordPress đều quá quen thuộc với bảng quản trị /wp-admin và cách thức hoạt động của nó.

Hướng dẫn này dành cho người dùng và quản trị viên. Tôi đã nghe họ phàn nàn nhiều lần (đặc biệt là Dashboard trong /wp-admin) của WordPress do rất nhiều tùy chọn cấu hình và chính vì thế nó thường có thể trở nên khó hiểu và tìm đúng tính năng cần thiết đang ở đâu. Vì tất cả là do người tạo plugin, không có cách nào để tương tác với WordPress như một giao diện thực tế.

Chính vì thế, bài viết này giới thiệu cho các đọc giả một số dòng lệnh và nó là một công cụ tiết kiệm thời gian.

Lấy công cụ

Tải về WP-CLI theo dòng lệnh sau:

bash $ curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Kiểm tra nó bằng dòng lệnh sau:

bash php wp-cli.phar --info

Bây giờ đọc giả có thể thiết lập một số lệnh ở bất cứ đâu thông qua lệnh sau:

bash chmod +x wp-cli.phar sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Điều này sẽ yêu cầu mật khẩu quyền root của bạn để hoàn thành lệnh

sudo

Để có hướng dẫn, hãy truy cập trang web WP-CLI để nhận hướng dẫn và thông tin chi tiết hơn về dự án WP-CLI (chẳng hạn như các vấn đề về cấu hình MAMP và các chủ đề hỗ trợ hữu ích khác).

Sao lưu

Để sao lưu WordPress của bạn với CLI, chỉ cần chạy:

bash $ wp db export

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một bản sao lưu không nén và một tệp .SQL mà sau đó bạn có thể tạo một tệp tin nén từ đó:

bash $ tar -vczf yourbackupfilename.gz 

Khôi phục từ bản sao lưu

Đặt webroot máy chủ của bạn vào thư mục được tạo bởi lệnh

wp db export

và nhập .SQL với MySQL:

bash $ mysql -u -p wordpress < backup.sql

Cài đặt Plugin

Lệnh:

bash $ wp plugin install 

Bạn có thể xem những plugin nào được cài đặt với

wp plugin list

với dòng lệnh sau:

bash $ wp plugin list +-------------+--------+-----------+---------+ | name | status | update | version | +-------------+--------+-----------+---------+ | jetpack | active | none | 3.7.2 | | woocommerce | active | available | 2.4.7 | +-------------+--------+-----------+---------+

Bạn có thể bật và tắt các plugin này bằng

bash $ wp plugin activate jetpack Success: Plugin 'jetpack' activated

Cài đặt nhiều trang

Nếu bạn muốn cài đặt trên nhiều trang, chạy lòng lệnh sau:

bash $ wp theme status --url=localhost/wp/test # For a subdomain just specify the url $ wp theme status --url=subdomain.my-wordpress-site.com

Nếu bạn muốn lưu URL vào hệ thống, chạy dòng lệnh:

html url: test.example.com

Cuối cùng

Để kiểm tra các bản cập nhật, sao lưu WordPress của bạn, thêm hoặc xóa plugin hoặc thay đổi chủ đề, bạn có thể thực hiện tất cả ngay bây giờ mà không cần dùng đến /wp-admin. Điều này làm cho wp-cli thực sự là một công cụ rất mạnh.