wordpress_hosting.png

Một số dòng lệnh thường dùng cho WordPress

Các nhà phát triển và người dùng WordPress đều quá quen thuộc với bảng quản trị /wp-admin và cách thức hoạt động của nó. Hướng dẫn này dành cho người dùng và quản trị viên. Tôi đã nghe họ phàn nàn nhiều lần (đặc biệt là Dashboard trong /wp-admin) của WordPress do rất nhiều tùy […]