Trở về

Loại bỏ Category trong URL trong WordPress

bởi Vi Nè

Bạn muốn loại bỏ chữ category hoặc danh-muc trên đường dẫn của WordPress, chẳng hạn như: “taowebmoi.com/category/components-trong-bootstrap” đổi thành “taowebmoi.com/components-trong-bootstrap”.

Có rất nhiều cách: cài plugin, dùng filter, sửa file .htaccess, sửa code mã nguồn,… mọi cách đó đều can thiệp sâu vào code hoặc phải chạy một plugin khác, vậy tại sao chúng ta không thử cách mới này nhỉ. Cấu hình Permalinks. Tôi dám chắc có người sẽ ngạc nhiên, vì cách này khá là đơn giản. Và sau đây là cách thực hiện.

Bạn hãy vào Settings > Permalinks

Như hình ảnh bên trên, bạn sẽ nhập thêm /%category%/%postname%/ vào tuỳ chọn Custom Structure. Sau đó ở mục Category base nhập một dấu chấm. Sau đó lưu lại.

Xong! Bạn có thể kiểm tra lại các link rồi đấy.

Hiện tại thì thủ thuật này có thể giúp bạn ẩn category trên đường dẫn, nhưng trong tương lai các bản cập nhật mới thì tôi chưa biết nữa, chính vì vậy hãy phản hồi cho chúng tôi khi có tin tức mới nhé.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon