Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "loại bỏ category"
Từ khóa:

loại bỏ category

  • Bạn muốn loại bỏ chữ category hoặc danh-muc trên đường dẫn của WordPress, chẳng hạn như: “taowebmoi.com/category/components-trong-bootstrap” đổi thành “taowebmoi.com/components-trong-bootstrap”. Có rất nhiều cách: cài plugin, dùng filter, sửa file .htaccess, sửa code mã nguồn,… mọi cách đó đều can thiệp sâu vào code hoặc phải chạy một plugin khác, vậy tại sao chúng ta không thử cách mới này…