Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "ftp"
Từ khóa:

ftp

  • File Transfer Protocol (FTP) là một phương thức để truyền file giữa máy tính và web server. Bạn có thể dùng FPT để cài đặt wordpress, plugin, hay đơn giản là update thủ công cả 2. SSH File Transfer Protocol (SFTP) về cơ bản khá giống như FTP. Nhưng phương thức này sử dụng kết nối được mã hóa thông…