Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Sử dụng first child selector trong CSS

Sử dụng first child selector trong CSS

bởi Vi Nè

First child hay đầy đủ là :first-child Selector là vùng chọn được sử dụng cho danh sách (list) trong CSS. Ở hình trên bạn thấy rõ ràng danh sách có 5 mục, trong đó mục đầu chữ màu xanh nhờ việc ứng dụng :first-child, 4 mục còn lại chữ màu đen như mặc định.

First child trong CSS

Cú pháp CSS của nó có dạng như này:

ul li:first-child {
background-color: #fcc;
font-weight: bold;
..
...
....
}

Khi mình muốn cái liên kết đầu tiên được nhấn mạnh bằng bôi màu vàng, lúc này CSS cho nó như này:

.widget ul li:first-child {
background-color: #FFEB3B;
padding-left: 1em;
}

Nói dễ hiểu, :first-child là thuộc tính định dạng hiển thị “cái thằng” đầu tiên trong danh sách hiển thị theo 1 đoạn CSS riêng biệt.

Vì vấn đề spam nên khung bình luận sẽ được ẩn đi, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục LIÊN HỆ. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bài viết liên quan