Trở về

Sử dụng first child selector trong CSS

bởi Vi Nè

First child hay đầy đủ là :first-child Selector là vùng chọn được sử dụng cho danh sách (list) trong CSS. Ở hình trên bạn thấy rõ ràng danh sách có 5 mục, trong đó mục đầu chữ màu xanh nhờ việc ứng dụng :first-child, 4 mục còn lại chữ màu đen như mặc định.

First child trong CSS

Cú pháp CSS của nó có dạng như này:

ul li:first-child {
background-color: #fcc;
font-weight: bold;
..
...
....
}

Khi mình muốn cái liên kết đầu tiên được nhấn mạnh bằng bôi màu vàng, lúc này CSS cho nó như này:

.widget ul li:first-child {
background-color: #FFEB3B;
padding-left: 1em;
}

Nói dễ hiểu, :first-child là thuộc tính định dạng hiển thị “cái thằng” đầu tiên trong danh sách hiển thị theo 1 đoạn CSS riêng biệt.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!