1. Home
 2. Docs
 3. HTML5
 4. Bài 6: Tổng quan về SVG

Bài 6: Tổng quan về SVG

SVG là tên viết tắt của Scalable Vector Graphics, được hiểu là “đồ họa vector có thể mở rộng”. Nó được dùng để chỉ một loại định dạng vector nhằm mục đích thể hiện các đối tượng đồ họa hai chiều và có hỗ trợ tương tác từ phía người dùng cũng như ảnh động. Bởi có cấu tạo vector nên ảnh SVG có thể thu phóng, co dãn tùy ý mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Các lệnh trong SVG

 • <svg>: Được dùng để mô tả một phần tử nhỏ của SVG, thường ở vị trí của thẻ bao ngoài.
 • <line>: Line có tác dụng mô tả các đường kẻ thẳng đơn.
 • <rect>: Đoạn mã này dùng để tạo các hình chữ nhật và hình vuông.
 • <polygon>: Mã này dùng để tạo các hình đa giác (3 đỉnh trở lên).
 • <path>: Khi bạn muốn tạo những hình bất kỳ được cấu tạo từ những điểm và đường thẳng thì sẽ dùng path.
 • <defs>: Đây là phần không hiển thị sẵn trên giao diện. Nó được dùng để định nghĩa những tài nguyên có thể được sử dụng lại.
 • <g>: Mã này có tác dụng gom nhiều tài nguyên trong defs thành một nhóm để tái sử dụng chúng.
 • <use>: Để hiển thị các tài nguyên trong defs, ta sẽ sử dụng use.