Bài 6: Tổng quan về SVG

SVG là tên viết tắt của Scalable Vector Graphics, được hiểu là “đồ họa vector có thể mở rộng”. Nó được dùng để chỉ một loại định dạng vector nhằm mục đích thể hiện các đối tượng đồ họa hai chiều và có hỗ trợ tương tác từ phía người dùng cũng như ảnh động. Bởi có cấu tạo vector nên ảnh SVG có thể thu phóng, co dãn tùy ý mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Các lệnh trong SVG

  • <svg>: Được dùng để mô tả một phần tử nhỏ của SVG, thường ở vị trí của thẻ bao ngoài.
  • <line>: Line có tác dụng mô tả các đường kẻ thẳng đơn.
  • <rect>: Đoạn mã này dùng để tạo các hình chữ nhật và hình vuông.
  • <polygon>: Mã này dùng để tạo các hình đa giác (3 đỉnh trở lên).
  • <path>: Khi bạn muốn tạo những hình bất kỳ được cấu tạo từ những điểm và đường thẳng thì sẽ dùng path.
  • <defs>: Đây là phần không hiển thị sẵn trên giao diện. Nó được dùng để định nghĩa những tài nguyên có thể được sử dụng lại.
  • <g>: Mã này có tác dụng gom nhiều tài nguyên trong defs thành một nhóm để tái sử dụng chúng.
  • <use>: Để hiển thị các tài nguyên trong defs, ta sẽ sử dụng use.
Chia sẻ bài viết

Bài 6: Tổng quan về SVG

Hoặc copy địa chỉ

Nội dung

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon