Trở về

Vì sao link lại có thuộc tính noopener hoặc noreferrer?

bởi Vi Nè

Thuộc tính noopener là một thuộc tính rel của các phần tử <a>, <area><form>.

Khi bạn sử dụng thuộc tính target="_blank" trong link thì nó sẽ chuyển link sang 1 cửa sổ mới, điều này có thể ảnh hưởng đến bảo mật của website bạn khi các website đích dùng javascript để chiếm quyền ở cửa sổ cũ.

Google cho rằng target="_blank" là một lổ hổng bảo mật, vì thế noopener hoặc noreferrer ra đời.

Ví dụ:

<a href="https://google.com" target="_blank" rel="noopener">truy cập Google</a>

Tuy nhiên bạn không cần nghĩ nhiều như thế, lý do là khi bạn sử dụng nền tảng WordPress với các plugin kèm theo như Yoast SEO thì đã có hổ trợ luôn việc đó, nó sẽ tự động thêm vào các link out.

Còn nếu bạn đang dùng các mã nguồn khác nếu không có sự hổ trợ bên thứ 3 thì bạn nên thêm tay như ở ví dụ nhé.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon