Trở về

Tên miền doanh nghiệp .CO chỉ 0.99$ tại GoDaddy

bởi Vi Nè

Hiện tại tên miền đuôi .co dành cho doanh nghiệp một lần nữa được giảm giá đến mức thấp nhất hiện tại, với giá 0.99$ tại GoDaddy.

Tuần trước tại Epik cũng vừa giảm giá .co và sang tuần này .co xuất hiện với giá cực rẻ tại GoDaddy – dành cho ai chưa mua kịp tại Epik. Và chỉ áp dụng cho năm đầu và đăng ký mới tại GoDaddy.

Tới GoDaddy

Tuy nhiên, giá gia hạn của nó rất cao nên cần cân nhắc kỹ lưỡng khi xác định đầu tư lâu dài với phần mở rộng này nhé.

Chương trình đã kết thúc

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon