Trang chủ Từ khóa Tất cả bài viết với từ khóa "Zero Day"
Từ khóa:

Zero Day

  • Plugin Easy WP SMTP phổ biến , với hơn 300.000 cài đặt hoạt động, dễ bị lỗ hổng zero-day nghiêm trọng cho phép người dùng không được xác thực sửa đổi các tùy chọn WordPress hoặc tiêm và thực thi mã trong số các hành động độc hại khác. Lỗ hổng được tìm thấy trong phiên bản v1.3.9, đã bị…