Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "Thu thập Email"
Từ khóa:

Thu thập Email

  • Landing page chính làm một trong những cách đặc biệt để thu hút khách hàng. Bạn muốn giới thiệu một sản phẩm mới, tặng một ebook miễn phí hay triển khai một chiến dịch quảng cáo… Đôi khi là tạo phễu để thu thập thông tin khách hàng. Để lên kế hoạch chạy các chiến dịch quảng cáo sau này?…