Contact-Form-7-Plugin.png

Tài liệu sử dụng thành thạo Contact Form 7 (CF7)

Các form liên hệ là một trong những thành phần cơ bản của hầu hết website. Người ghé thăm website dùng nó để liên hệ với bạn nhằm thực hiện một tác vụ nào đó như: Liên lạc thông thường (với một đề nghị nào đấy) Mua một sản phẩm (nếu bạn bán hàng & […]