Trang chủ Từ khóa Tất cả bài viết với từ khóa "FlyingPress"
Từ khóa:

FlyingPress

  • Hình nền thường được sử dụng ở trên cùng trong bài viết, danh mục, từ khóa, … Nó có thể là hình ảnh đại diện của bài đăng trên blog. 1. Vì sao ảnh nền lại chậm? 1.1. Yêu cầu mức độ ưu tiên thấp Nếu hình ảnh nằm trong tệp CSS bên ngoài, nó sẽ chỉ được tải xuống…