Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Sean Si

Chiến lược xây dựng liên kết: Backlink, tại sao không?

Tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe điều này trước đây – trao đổi liên kết (backlink). Bạn đã bao giờ có một email yêu cầu bạn trao đổi liên kết với họ.