Trở về

Chia sẻ plugin MainWP Pro – Quản lý nhiều trang WordPress

bởi Vi Nè

MainWP là một bộ quản lý WordPress cung cấp một bảng điều khiển trung tâm để quản lý nhiều trang web WordPress. Vượt qua việc chỉ cập nhật các plugin và theme, MainWP cho phép bạn quản lý các bài viết và các trang, kiểm soát người sử dụng , lịch trình sao lưu tự động, uptime của web và nhiều hơn nữa.

MainWP cung cấp rất nhiều chức năng trong các plugin cơ bản, sau đó đưa nó thậm chí xa hơn với những phần mở rộng, cung cấp thêm các tính năng để sao lưu, tiếp thị, SEO, v..v Trong khi có một số phần mở rộng miễn phí, tất cả các phần mở rộng cao cấp có sẵn theo gói dịch vụ, mà giá khởi điểm là 19,99$ mỗi tháng.

Trang chủ: https://mainwp.com
Tải MainWP Pro
Chúng tôi khuyến khích các bạn nên mua ủng hộ NPH.

Phiên bản Link tải Mật khẩu giải nén
3.5.6 Google Drive BIb3kE3501
Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon