Trở về

Tên miền .COM chỉ $4.49 tại OVHCloud Summer Deals

bởi Vi Nè

Chương trình khuyến mãi của OVHCloud vào mùa hè này với chương trình OVHCloud Summer Deal

Đến OVHCloud Summer Deal

Để giúp bạn khám phá và thử nghiệm các dịch vụ của OVHCloud, thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi. Bạn muốn bắt đầu với một máy chủ đang khuyến mãi, hãy tận dụng ưu đãi đặc biệt trên VPS của OVHCloud hoặc thậm chí mua tên miền của bạn với giá giảm chỉ $4.49.

Các chương trình khuyến mãi Summer Deal của OVHCloud

  • Dedicated Servers
  • Virtual Private Servers (VPS)
  • Public Cloud
  • Domains
  • Web hosting
  • CDN

Nổi bật nhất là tên miền .COM với giá chỉ $4.49/năm, cái giá quá rẻ cho 1 tên miền .com ngay thời điểm hiện tại.

Thời gian kết thúc: Khoản cuối ngày 20/07/2021

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon