Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "Share Hosting"
Từ khóa:

Share Hosting

  • Cho những người mới bắt đầu, người mà chưa nhận biết được shared hosting, nó là một máy chủ nơi mà rất nhiều trang web (từ hơn 10 đến 200-300) được host trên cùng một máy chủ và bằng cách đó chia sẻ cùng một IP. Thông thường, bạn có IP cá nhân trên một shared hosting với giá $2-5,…