Điều khoản & Quy định sử dụng dịch vụ Cùng Học Web Cloud

bởi Vi Nè
Quy định này áp dụng cho khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Cùng Học Web Cloud (CHW Cloud)

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại CHW Cloud có trách nhiệm tuân thủ các quy định này, tùy theo mức độ xử lý khi vi phạm chính sách.

I. QUY ĐỊNH THÔNG TIN RIÊNG TƯ KHÁCH HÀNG

A. Quy định bên cung cấp (CHW Cloud)

 • Bảo mật mọi thông tin từ khách hàng cung cấp
 • Không sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng với mọi mục đích (trừ liên lạc với khách hàng)

B. Quy định bên sử dụng dịch vụ (khách hàng)

 • Khách hàng sử dụng các dịch vụ tại CHW Cloud sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết
 • Các thông tin nên nhập chính xác, tiện giải quyết cho các vấn đề về sau

II. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG HOSTING MIỄN PHÍ

A. Quy định bên cung cấp (CHW Cloud)

 • Bên cung cấp dịch vụ có nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ đúng như cam kết
 • Hổ trợ và giải đáp các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất
 • Không tùy ý truy cập và sử dụng các dữ liệu của khách hàng

B. Quy định bên sử dụng (khách hàng)

 • Đăng ký và xác thực email trước khi hoàn thành đơn hàng
 • Hosting miễn phí được cung cấp chỉ cho 01 tài khoản
 • Thời hạn sử dụng của hosting miễn phí được ghi trong thông tin hosting ở trang Portal
 • Nghiêm cấm sử dụng hosting với mục đích vi phạm pháp luật, các quy định của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam
 • Không upload các nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục.
 • Thời hạn 07 ngày kể từ ngày đăng ký thành công, hosting không được trỏ tên miền, không được upload nội dung sẽ bị xóa và nhường cho người khác.

C. Hình thức xử lý khi vi phạm

 • Chúng tôi sẽ tiến hành khóa dịch vụ mà không cần báo trước

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon