Trở về

Black Friday 2023 Hawkhost giảm giá 70% dịch vụ hosting

bởi Vi Nè

Hawkhost năm nay khuyến mãi lên đến 70% cho các gói Shared Hosting và Semi-Dedicated, ngoài ra dịch vụ khác giảm tới 25%.

Đã hết thời gian

Rất buồn là nhiều dịch vụ khác không được khuyến mãi, chỉ áp dụng Hosting và chỉ 16% cho Cloud Compute

Tên dịch vụ Khuyến mãi Ghi chú
Shared Hosting $0.90

Đi đến

Semi-Dedicated Hosting $4.80

Đi đến

Reseller Hosting $9.74

Đi đến

Cloud Compute $5.00

Đi đến

Chỉ đơn giản vậy thôi, năm nay có chút ảm đạm …

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon