Trang chủ Từ khóa Bài viết với từ khóa "Domain"
Từ khóa:

Domain

  • Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn. Trạng thái tên miền…